Clubs Lectura Juvenils

El programa de foment per a joves té com a públic els alumnes de l’institut la Roca. S’ofereixen sessions de lectura mensuals estructurades per cicles en què la biblioteca proposa a l’alumne una lectura de novel·la juvenil i fa una trobada per comentar-la amb un professional del món de la dinamització i del foment de lectura. Les sessions són molt informals, divetides i interactives, sempre sorprenen el jove, trencant-li la imatge que s’havia creat d’una sessió de lectura. Tècniques com la dramatització, el joc teatral, la sorpresa i la improvització són els recursos utilitzats…aquí radica el seu èxit entre els joves. Participen entre 250-300 alumnes l’any.

Si vols viure les sessions entra AQUÍ!

El projecte va guanyar l’accèssit el 2013 de l’Associació de Lectura Fàcil, i el 2015 va ser presentat a les “Jornades biblioteca i comunitat educativa” de la xarxa de biblioteques; ha estat també seleccionat com a “Bona Pràctica” al Banc de Bones Pràctiques de la Diputació de Barcelona.